top of page

La Ballada dels 600

XX Ballada de Santa Maria del Mar
26 d'octubre de 2024

Dissenya el cartell

i guanya 200 euros

i una parella de ninos de goma!

OBJECTIU

L’Associació Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona convoca el primer concurs públic de cartell de la Ballada de Santa Maria del Mar.

L’obra guanyadora servirà per il·lustrar l’esdeveniment de la Ballada de Santa Maria del Mar 2024 que es realitzarà el 26 d’octubre i que enguany commemora els sis segles de tradició gegantera a la ciutat de Barcelona i a la basílica de Santa Maria del Mar.

TEMÀTICA, FORMAT I DISSENY DE L’OBRA

Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. Ha de tenir un disseny original i innèdit, no ser creat íntegrament ni exclusivament mitjançant Intel·ligència Artificial. El cartell ha d’estar relacionat amb els Gegants, la Ballada i la Basílica de Santa Maria del Mar, tot i que poden aparèixer altres imatges i representacions lligades als gegants de Santa Maria del Mar i la seva història.

L’obra ha d’estar pensada per a poder ser versionada i reproduïda en DIN-A3 i DIN-A5. Es valorarà positivament que l’obra es pugui manipular a altres formats per a la seva difusió i comunicació en xarxes socials.

El disseny ha de ser inequívocament festiu i caldrà incloure les dades següents:
 

La Ballada dels 600 
Ballada de Santa Maria del Mar 2024
26 d’octubre

L’obra cal que respecti un espai horitzontal o una franja blanca en la part inferior del cartell per tal de disposar diferents logotips de les entitats i institucions implicades en l’organització de l’esdeveniment.

PRESENTACIÓ I TERMINI

El termini de presentació es compren entre el dilluns 8 de juliol fins al 31 d'agost de 2024, a les 23:59 hores. La presentació de les obres només es poden fer de manera telemàtica en un mateix correu electrònic a secretaria@gegantscascantic.cat on s’indiqui el nom i cognoms del participant, un pseudònim i les dades de contacte del participant (telèfon i adreça electrònica).

El cartell s’haurà de presentar en format .pdf i .jpg, amb una resolució mínima de 300 ppp.

Una mateixa persona pot presentar més d’una obra.

L’obra pot tenir més d’un autor.

VEREDICTE

El disseny serà seleccionat per membres de l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona i de l’organització de la Ballada de Santa Maria del Mar 2024.

El jurat pot declarar el premi com a desert.

L’obra guanyadora es farà pública, al menys, vint dies abans de la celebració de l’esdeveniment.

PREMI

El concurs tindrà un únic cartell guanyador, que rebrà un premi econòmic de 200 € i una parella de ninos de goma dels gegants de Santa Maria del Mar.

ALTRES CONSIDERACIONS

Les obres presentades quedaran en propietat de l’Associació Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona, que podrà fer l’ús que cregui pertinent.

La presentació de qualsevol disseny per al present concurs implica l’acceptació de les bases esmentades en aquest mateix document de convocatòria de concurs.

Si el participant és menor d’edat, caldrà que el seu progenitor o tutor legal faci arribar un document signat com a autorització amb la finalitat d’estar conforme que el seu fill o filla participa del present concurs.

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir. La resolució final serà irrevocable.

P1300339.JPG

La Casa dels Entremesos

Plaça de les Beates, 2

08003 Barcelona (Catalunya)

info@gegantscascantic.cat

Amb el suport de:

@ Associació Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona 2020

bottom of page